Van Ede Glas

Veelgestelde Vragen

Energielabels

Wat is het verschil tussen een voorlopig en definitief energielabel?

In januari en februari van 2015 ontvangt u van de overheid een voorlopig energielabel. Dit voorlopige energielabel geeft u een eerste beeld van de energieprestatie van uw woning. Hiervoor zijn openbare gegevens gebruikt zoals bouwjaar, woningtype en woonoppervlakte. Tevens is gebruik gemaakt van de resultaten van het WoonOnderzoek uit 2006. Hiermee kan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn doorgevoerd.

Misschien heeft u inmiddels energiebesparende maatregelen getroffen, zoals zonnepanelen of dak- en vloerisolatie. Deze maatregelen zijn bij de overheid niet bekend. De woning verdient dan een beter energielabel dan geschat. U kunt dit aangeven via www.energielabelvoorwoningen.nl. Met behulp van DigiD kunt u in de webtool de tien belangrijkste energetische woningkenmerken van uw woning – zoals type glas of de aanwezigheid van zonnepanelen – aanpassen. U moet daarvoor, indien nodig, bewijsstukken digitaal aanleveren, zoals een foto of factuur. Een erkend deskundige controleert op afstand de aangeleverde bewijsstukken. Na akkoord van de erkend deskundige ontvangt u het definitieve energielabel. U hebt geen definitief energielabel nodig als u geen verkoop- of verhuurplannen hebt.

Is het voorlopige energielabel afdoende bij de verkoop van een woning?

Nee, het voorlopige energielabel geeft alleen een indicatie, u heeft een definitief label nodig bij de verkoop of verhuur van een woning. Om het definitieve energielabel te krijgen, moet u inloggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar moet u een aantal vragen beantwoorden en indien nodig uw woongegevens aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer u in uw woning energiebesparende maatregelen heeft getroffen (na oplevering van de woning). Ook dient u bewijs aan te leveren voor de energiebesparende maatregelen in uw woning. Vervolgens volgt er een controle op afstand door een erkend deskundige. Pas na de goedkeuring van de erkend deskundige wordt het definitieve energielabel vastgesteld. Dit definitieve label is nodig bij verkoop of verhuur van uw woning.

Heb ik een energielabel nodig?

U heeft een definitief energielabel nodig als u uw huis wilt gaan verkopen of verhuren.

Wat is de sanctie als ik geen energielabel overdraag bij verkoop of verhuur van mijn woning?

Als u bij oplevering geen definitief energielabel hebt, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) optreden. Dat wil zeggen dat u kan worden aangeschreven om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registeren. De ILT kan een zogenoemde 'last onder dwangsom' opleggen als het energielabel niet binnen de gestelde termijn alsnog geregistreerd is. Deze 'last onder dwangsom' geeft u de keuze om nog het energielabel te registreren. Als u dat niet doet moet, u de dwangsom voldoen. De maximale dwangsom voor een woningeigenaar bedraagt 405 euro.

Met aanvullende vragen over handhaving en boete kunt u contact opnemen met de ILT zelf: www.ilent.nl/contact/ of 088 489 00 00.

In januari en februari van 2015 krijgt u van de overheid een voorlopig energielabel. Dit voorlopige energielabel geeft een eerste beeld van de energieprestatie van de woning. Voor de verkoop of verhuur van uw woning moet u een definitief label hebben. Dit kan snel en eenvoudig online via www.energielabelvoorwoningen.nl.

Wat betekenen de letters (A-G) op het energielabel?

De letters A tot en met G geven de mate van energiezuinigheid van uw woning aan. Zo kunt u snel zien hoe energiezuinig een woning is ten opzichte van vergelijkbare woningen. Heeft u een woning met de klasse A (groen) dan heeft u een zeer zuinige woning. Klasse G (rood) geeft aan dat het huis zeer onzuinig is in vergelijking met soortgelijke huizen.

Wilt u uw woning verbeteren met bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen? Kijk op www.verbeteruwhuis.nl voor de mogelijkheden in uw situatie. Energiebesparende maatregelen zorgen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en zijn beter voor het milieu. Ook wordt u woning comfortabeler en stijgt de verkoopwaarde. Zeker als u al verbouwplannen hebt, loont het om direct na te denken over energiebesparende maatregelen.